Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 28 februari 2015 till 393 000 stycken, motsvarande en ökning med 21 700 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 705 100. Nettoinflödet i februari uppgick preliminärt till 3 780 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-februari uppgick därmed preliminärt till 7 200 MSEK.
Månadsstatistik – februari
Förändring en månad Förändring ett år Februari
2015
Januari
2015
Februari 2014
Antal affärer* per dag, st 15 % 71 % 58 100** 50 500 33 900
Förändring en månad Förändring ett år 28 februari
2015
31 januari
2015
28 februari
2014
Sparkapital, MSEK 9 % 37 % 165 300 151 700 120 800
Utlåning, MSEK 2 % 46 % 5 610** 5 500 3 830
varav Bolån, MSEK 5 % 363 % 2 220** 2 120 480
Inlåning, MSEK 9 % 39 % 25 000** 23 000 18 000
Kunder, st 3 % 20 % 393 000 381 800 326 800
Konton, st 3 % 25 % 705 100 681 500 565 100
Februari
2015
Januari
2015
Februari
2014
Nettoinflöde, MSEK 10 % 95 % 3 780** 3 430 1 940

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.