Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Lisa Lindström avgår som ledamot

 · Regulatorisk information

Avanzas styrelseledamot Lisa Lindström har med omedelbar verkan begärt utträde ur styrelserna för Avanza Bank Holding AB (publ) och Avanza Bank AB (nedan Avanza), på grund av risken för intressekonflikter mellan hennes operativa uppdrag i konsultbolaget Doberman och hennes roll som styrelseledamot i Avanza.

Avanzas valberedning startar omedelbart arbetet med att hitta en ny styrelseledamot för att ersätta Lisa Lindströms kompetens i styrelsearbetet.

”Lisa har med sin starka kompetens inom digitala medier och innovationsprocesser varit mycket viktig för Avanza. Hon har dessutom varit en mycket uppskattad styrelsemedlem. Hennes närvaro i styrelserummet kommer att saknas och det känns därför självklart att försöka hitta en ny ledamot som kan ersätta den kompetens som Lisa har.”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande.

Ladda ner