Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 30 november 2015 preliminärt till 458 500 stycken, motsvarande en ökning med 87 300 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick preliminärt till 835 900. Nettoinflödet i november uppgick preliminärt till 2 200 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-november uppgick därmed preliminärt till 23 090 MSEK.
Månadsstatistik – november
Förändring en månad Förändring ett år November
2015
Oktober
2015
November
2014
Antal affärer* per dag, st 22 % 139 % 83 100** 68 200 34 700
Förändring en månad Förändring ett år 30 nov
2015
31 okt
2015
30 nov
2014
Sparkapital, MSEK 6 % 40 % 194 000** 183 100 139 000
Utlåning, MSEK 5 % 22 % 6 330** 6 020 5 200
varav Bolån, MSEK 3 % 43 % 2 650** 2 570 1 850
Inlåning, MSEK 0 % 42 % 31 000** 31 000 21 800
Kunder, st 2 % 25 % 458 500** 450 500 365 600
Konton, st 2 % 30 % 835 900** 817 900 645 400
November
2015
Oktober
2015
November
2014
Nettoinflöde, MSEK 48 % 18 % 2 200** 1 490 1 860

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.