Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ökning av antalet aktier i Avanza

 · Regulatorisk information

Aktiekapitalet och antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har ökat efter genomförd nyemission med anledning av lösen av teckningsoptioner, i det incitamentsprogram för personalen som årsstämman den 14 april 2011 tog beslut om. Ytterligare ett mindre antal aktier kommer att emitteras under juni månad enligt samma incitamentsprogram.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 29 307 043 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.