Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 oktober 2015 till 450 500 stycken, motsvarande en ökning med 79 200 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 817 900. Nettoinflödet i oktober uppgick preliminärt till 1 490 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-oktober uppgick därmed preliminärt till 20 890 MSEK.
Månadsstatistik – oktober
Förändring en månad Förändring ett år Oktober
2015
September
2015
Oktober
2014
Antal affärer* per dag, st 22 % 82 % 65 400** 53 500 35 900
Förändring en månad Förändring ett år 31 okt
2015
30 sep
2015
31 okt
2014
Sparkapital, MSEK 7 % 36 % 183 100 170 700 134 700
Utlåning, MSEK 2 % 21 % 6 020** 5 880 4 960
varav Bolån, MSEK 4 % 49 % 2 570** 2 480 1 730
Inlåning, MSEK –2 % 51 % 31 000** 31 500 20 500
Kunder, st 1 % 25 % 450 500 443 900 359 900
Konton, st 2 % 29 % 817 900 805 800 632 800
Oktober
2015
September
2015
Oktober
2014
Nettoinflöde, MSEK 69 % –21 % 1 490** 880 1 890

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.