Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Sveriges bästa finansiella företag enligt Hållbarhetsbarometern 2015

Avanza rankas av allmänheten som Sveriges bästa finansiella företag (både inom bank och försäkring) i den vetenskapliga undersökningen Hållbarhetsbarometer 2015.

Hållbarhetsbarometern är en varumärkesundersökning som visar hur bolagen uppfattas av allmänheten när det gäller hållbarhet där åttio av Sveriges största och mest synliga konsumentföretag har kartlagts. Bolagen kartläggs inom fyra områden: Miljö/Klimat, Samhälle, Långsiktighet och Öppenhet/Transperens. Avanza erhöll ett hållbarhetsindex på 72 (skala 0-100) där nämaste konkurrent inom bank erhöll 59 och inom försäkring 62. Avanza fick det högsta betyget av alla åttio företag i kategorin Öppenhet/Transparens.

”Avanza var inte hårfint bättre, utan extremt mycket bättre”, säger forskaren Tony Apéria. Avanzas höga poäng kommer främst inom långsiktighet och öppenhet. ”Av de som känner till Avanza ses det som ett väldigt starkt företag, en dynamisk utmanare på marknaden med en väldigt stark position. De har starka associationer till nytänkande. Att Avanza är en internetaktör gör också att det upplevs bättre för miljö och klimat”, fortsätter Tony Apéria.

”Hållbarhet är mycket viktigt inom Avanza. Vår verksamhet bygger på öppenhet och långsiktighet så det är verkligen roligt att det uppmärksammas även bland allmänheten. För oss är det ett kvitto på att vårt arbete bär frukt.”, säger Martin Tiveús, VD på Avanza.

Om Hållbarhetsbarometern

Hållbarhetsbarometern är en fördjupning av den årligen genomförda Anseendebarometern och bygger på forskning av relevanta områden inom begreppet hållbarhet. 6 016 intervjuer har genomförts med den svenska allmänheten i åldern 18-74 år. Frågorna har speglat vilka företag i olika kategorier som de uppfattar som mest hållbara. Studien har genomförts av ekon. dr Tony Apéria vid Stockholms universitet. Målet med underökningen är att årligen följa hållbarhetsutvecklingen för svenska konsumentföretag.