Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza först i Sverige med att lansera gratis aktiehandel

Från och med idag erbjuds alla nya och befintliga kunder med ett sparkapital under 50 000 kr gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen. Syftet är att göra det möjligt för fler att komma igång med sitt aktiesparande samtidigt som Avanza befäster sin position som prisledare.

”Genom att erbjuda gratis aktiehandel vill vi väcka intresset för aktiesparande bland de som ännu inte sparar i aktier. Genom våra enkla beslutsstöd hoppas vi också att de som känner sig obekväma att fatta egna investeringsbeslut ska komma på hur kul aktiesparande är och inte låta pengarna ligga till nollränta på ett sparkonto”, säger Martin Tiveus, VD Avanza.

Sparande i aktier och aktiefonder lönar sig. De tio senaste åren har Stockholmsbörsen gett en avkastning på 106 procent1 och den som vid förra sekelskiftet investerade en krona i svenska aktier har fått se den växa till 205 300 kronor idag, motsvarande en uppgång på 11,2 procent per år2. Trots detta ligger närmare en fjärdedel av sparkapitalet i Sverige på sparkonton, där minusräntan inte ger någon avkastning alls. Enligt Statistiska centralbyrån ägde bara 13,6 procent av Sveriges befolkning aktier vid utgången av 2015 och i åldersgruppen 18-34 år var andelen endast 7,8 procent3.

De aktiesparare med fler än 12 aktier i portföljen och med en god spridning på dessa är de som på sikt lyckas bäst. Även regelbundet månadssparande ger fördelar då man köper i såväl uppgång som nedgång. Samtidigt har pris och avgifter på sparandet stor betydelse för värdeskapandet på sikt. Betalar man storbankernas höga minimicourtage på i snitt 92 kronor är det mycket som försvinner vid köp av mindre poster vilket missgynnar småsparare.

Gratiserbjudandet bedöms ha en marginell påverkan på Avanzas resultat. Intäktsminskningen från aktiehandeln väntas vägas upp av ökad kundtillströmning och försäljning av andra produkter. Antal kunder är det som långsiktigt driver nettoinflöde och skapar tillväxt i rörelseintäkter. Historien visar att prissänkningar som tillgängliggjort sparande för fler har lett till ökad kundtillväxt. Sedan minimicourtaget sänktes till 1 krona i slutet av 2014 har antalet courtagenotor tredubblats till över 3 miljoner notor per kvartal. Antalet kunder med aktieinnehav har ökat med 49 procent på 18 månader.

”Fler nya kunder och ett växande sparkapital ger oss möjlighet att erbjuda marknadens lägsta priser. Detta tack vare en modern IT-plattform med stora skalfördelar och en ledande kostnadsposition. Detta är vårt sätt att föra tillbaka en del till våra kunder, vilket är just vad vår affärsidé går ut på – mer till dig och mindre till banken”, fortsätter Martin Tiveus.

Mer information på Avanzas hemsida, www.avanza.se/gratis.

Courtagefri handel på Stockholmsbörsen gäller handel online i courtageklass Start. Start kan du välja om du aldrig haft mer än 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Om du uppnår 50 000 kr eller gör fler än 500 affärer under en 12-månadersperiod placeras du automatiskt i courtageklass Mini, med courtage från 1 kr, och kan inte välja Start igen.

1   SIX Return Index sista april 2006 till sista april 2016.
2
   Dimson, Elroy, Marsh, Paul och Staunton, Mike. 2002. Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns. 1. uppl. Princeton, USA; Princeton University Press, samt SIX Return Index.
3
   http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0201/2015H02/FM0201_2015H02_SM_FM20SM1601.pdf.