Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas nye VD Johan Prom tillträder 7 november 2016

 · Regulatorisk information
Som meddelades redan i juli har Johan Prom utsetts till VD för Avanza. Johan tillträder sin tjänst den 7 november 2016.

Styrelserna i Avanza Bank Holding AB och dotterbolaget Avanza Bank AB har sedan tidigare utsett Johan Prom till ny verkställande direktör. Johan Prom tillträder tjänsten den 7 november 2016. Henrik Källén kvarstår som tillförordnad VD fram till tillträdandet.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) och Avanza Bank AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 08:58 (CET)."