Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Johan Prom blir ny VD för Avanza

 · Regulatorisk information
Avanza hämtar nya VD:n från livsmedelsbranschen. Johan Prom har en bakgrund inom bland annat ICA och som rådgivare till en rad konsumentbolag. "När Avanza nu ska ta nästa stora kliv framåt, är Johan Prom en självklar VD, med sin genuina erfarenhet av konsumenter, tjänster och service", säger Sven Hagströmer, ordförande i Avanza. Något exakt datum för när Johan Prom tillträder är ännu inte fastställt.

Styrelserna i Avanza Bank Holding AB och dotterbolaget Avanza Bank AB har utsett Johan Prom till ny verkställande direktör. Johan Prom tillträder tjänsten senast den 1 januari 2017. Henrik Källén kvarstår som tillförordnad VD fram till tillträdandet.

”Närmaste åren ska Avanza ta nästa stora steg till nya nivåer. Vi talar om att bli vassare, enklare och snabbare för att hjälpa våra kunder till bättre avkastning. Här behöver bolaget en VD som Johan med erfarenhet, värderingar och glöd.” säger Sven Hagströmer.

Johan Prom har det senaste årtiondet framför allt arbetat med att sätta samman kunderbjudanden och utveckla konsumentprodukter inom ICA. Dessförinnan verkade han som rådgivare inom liknande frågor. Nu vill han använda sina erfarenheter inom bankvärlden.

”Prispress, bättre produkter och utmanande konsumentkrav har de senaste 40 åren varit i fokus i matvarubranschen. Den resan har bara börjat i bankvärlden. Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya engagerade kollegor på Avanza lyfta över en halv miljon kunder till nya höjder”, säger Johan Prom.

Johan Proms bakgrund i sammandrag:

2014 -2016   
Menigo (fd ICA Meny), Kommersiell Direktör med ansvar för koncernens funktioner avseende inköp, kategori, egna märkesvaror och marknad. 150 anställda och ett resultatansvar på 3 miljarder kronor.

2010 - 2014   ICA, Affärsområdeschef för ICA:s största affärsområde Torra/Frysta Varor, Varma/Kalla Drycker och Hem/Personliga Hygienprodukter. 50 anställda och ett resultatansvar på 30 miljarder kronor. ICA-koncernen är noterad på Stockholmsbörsen.

2009 - 2010  
Boston Consulting Group, Associate Partner och managementkonsult med fokus på förändringsarbete och optimering av värdekedjan inom konsumentvaror och detaljhandel.

2005 - 2009  
ICA, Affärsområdeschef för affärsområde Mejeri & Bröd. 30 anställda och ett resultatansvar på 15 miljarder kronor. Ledde även koncernens strategiarbete. 

1997 - 2005  
McKinsey & Company, Associate Partner och managementkonsult med fokus på förändringsarbete och optimering av värdekedjan inom konsumentvaror och detaljhandel.

Utbildning:   
Civ.ek. Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot finansiell ekonomi; utbytesstudier vid New York University (USA), Université catholique de Louvain (Belgien) samt Universität zu Köln (Tyskland).


”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) och Avanza Bank AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2016 kl. 08:15 (CET)."Ladda ner