Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 56 700 och uppgick i juli till 524 400. Nettoinflödet under juli var 1 540* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 15 900* MSEK under 2016.
Månadsstatistik – juli 
Förändring
en månad
Förändring
ett år
Juli
2016
Juni
2016
Juli
2015
Antal affärer** per dag, st  –13 % 64 % 75 700* 87 200 46 100
Sparkapital, MSEK 6 % 18 % 211 700 199 200 179 400
Utlåning, MSEK 4 % 18 % 6 890* 6 620 5 820
varav Bolån, MSEK 5 % 33 % 3 180* 3 020 2 400
Inlåning, MSEK 1 % 16 % 35 300* 34 900 30 400
Kunder, st 1 % 22 % 524 400 516 900 430 600
Konton, st 1 % 23 % 962 600 950 200 781 900
Nettoinflöde, MSEK –40 % –29 % 1 540* 2 580 2 170

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.