Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 41 300 och uppgick i maj till 509 000. Nettoinflödet under maj var 3 800* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 11 800* MSEK under 2016 och sparkapitalet passerade 200 miljarder kronor. Av det väntade inflödet från Remium på 2 500 MSEK har hittills 1 900 MSEK flyttats till Avanza. Resterande kapital bedöms flyttas in under juni.
Månadsstatistik – maj 
Förändring en månad Förändring ett år Maj
2016
April
2016
Maj
2015
Antal affärer** per dag, st  –2 % 29 % 72 300* 74 100 56 100
Sparkapital, MSEK 5 % 16 % 203 700 193 200 176 200
Utlåning, MSEK –1 % 19 % 6 680* 6 730 5 630
varav Bolån, MSEK 2 % 29 % 2 990* 2 940 2 320
Inlåning, MSEK 4 % 15 % 33 700* 32 500 29 200
Kunder, st 2 % 22 % 509 000 500 200 416 900
Konton, st 2 % 24 % 932 700 917 000 754 500
Nettoinflöde, MSEK 25 % 228 % 3 800* 3 050 1 160

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

Ladda ner