Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 83 600 och uppgick i oktober till 551 300. Det innebär en ökning med 9 920 kunder. Under månaden passerades även en miljon aktiva konton. Nettoinflödet var 2 040* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 22 300* MSEK under 2016.
Oktober
2016
September
2016
Förändring
månad %
Oktober
2015
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  88 200* 80 300 10 68 200 29
Sparkapital, MSEK 222 800 222 900 0 183 100 22
Utlåning, MSEK 7 850* 7 520 4 6 020 30
  varav bolån 3 730* 3 600 4 2 570 45
  varav värdepapperskrediter 4 110* 3 920 5 3 450 19
Inlåning, MSEK 34 300* 34 500 −1 31 000 11
Kunder, st 551 300 541 300 2 450 500 22
Konton, st 1 013 300 994 700 2 817 900 24
Nettoinflöde, MSEK 2 040* 2 270 −10 1 490 37

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.