Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank Holding AB

 · Regulatorisk information

På Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma 2016 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom, och som önskar utse en representant, utgörs av: Creades AB, Sven Hagströmer med familj och bolag, familjen Dybeck inklusive bolag samt Didner & Gerge Fonder.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag och Henrik Didner som representerar Didner & Gerge Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen skickas med e-post till:
valberedningen@avanza.se

eller med vanlig post till:
Avanza Bank Holding AB
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2016 kl. 08:15 (CEST)."