Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Johan Prom kommer att lämna sitt uppdrag som VD på Avanza

 · Regulatorisk information
Johan Prom, VD och koncernchef för Avanza, har i samråd med styrelsen beslutat lämna sitt uppdrag. Johan kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har tillträtt.

”Johan har bidragit med stor kompetens från dagligvarubranschen, vilket berikat oss mycket.  Under våra samtal har det blivit allt tydligare att Johans hjärta inte klappar lika hårt för finansbranschen. Jag har stor förståelse för det, men tycker att det är trist”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza.

”Avanza är ett spetsigt konsumentföretag som förändrar sin bransch, men jag har upptäckt att finansbranschen inte är min hemmahamn. Jag har haft en inspirerande tid på Avanza och kommer att sakna mina kollegor, deras engagemang och idérikedom”, säger Johan Prom.

Johan Prom har en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolagets sida. Den träffade överenskommelsen ger Johan full ersättning under nio månader från idag. 

Johan Prom kommer arbeta vidare som VD till dess ny VD har tillträtt, dock längst sex månader. Processen med att hitta en ersättare påbörjas omedelbart.

"Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 08:40 (CEST)."