Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 75 700 och uppgick i juli till 646 300. Det innebar en ökning med 9 440 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 2 420* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 19 800* MSEK hittills under 2017.
Juli
2017
Juni
2017
Förändring
månad %
Juli
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  47 300* 55 600  –15 42 900 10
Sparkapital, MSEK 261 200 261 600 0 211 700 23
Utlåning, MSEK 8 810* 8 770 0 6 890 28
  varav bolån 4 680* 4 660 0 3 180 47
  varav värdepapperskrediter 4 130* 4 110 0  3 710 11
Inlåning, MSEK 42 100* 40 300 4 35 300 19
Kunder, st 646 300 636 900 2 524 400 23
Nettoinflöde, MSEK 2 420* 3 490 –31 1 540 57

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.