Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza först i världen med nytt klimatmått för fonder

Från och med idag blir Avanzas kunder de första i världen att kunna filtrera och välja fonder märkta med låg koldioxidpåverkan genom ett nytt oberoende riskmått framtaget av Morningstar.

Klimatsmarta val är inte alltid så enkla att göra, det gäller även inom sparande och investeringar. Samtidigt kan man göra stor skillnad just genom att allokera sitt sparande till mer hållbara investeringsalternativ. Närmare 4 000 miljarder kronor på den svenska sparmarknaden investeras i fonder, och 80% av Sveriges befolkning har ett fondsparande. Enklare klimatsmarta val kan ge många kronor till en bättre framtid.

”Att kunna spara och investera klimatsmart känns som en självklarhet. Därför är vi extra glada för det nya riskmåttet för fonder som Morningstar utvecklat. Att vi dessutom blir den första aktören i världen som får erbjuda våra kunder denna möjlighet gör det extra roligt”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Låg koldioxidrisk är ett mått som utgår från två delar, ett lågt CO2-riskvärde och begränsad exponering mot fossila bränslen. Riskmåttet visar att fondens innehav har förutsättningar att klara av en omställning till ett samhälle med fokus på låga koldioxidutsläpp. I dagsläget uppfyller cirka 250 fonder hos Avanza Morningstars krav och omfattas av det nya riskmåttet. Beräkningen görs kvartalsvis.

”Morningstars riskmått Low Carbon Designation ger investerare ett kraftfullt verktyg för att identifiera fonder med låg CO2-risk. Vi ser mycket positivt på att Avanza snabbt tagit steget mot att göra dessa miljöriskfaktorer tillgängliga för sina kunder”, säger Steven Smit, Head of Sustainability på Morningstar.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.”