Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas värdepapperskredit nu till 0% ränta

Avanza förbättrar sitt befintliga Superlån och sänker lägsta räntan på värdepapperskrediten till 0%.

Superlånet är en populär produkt bland många av Avanzas kunder som vill kunna köpa mer värdepapper genom att använda sitt befintliga innehav som säkerhet. Att belåna värdepapper innebär en risk, men ger samtidigt en större flexibilitet i sparandet.

”Den negativa räntan har gett oss möjligheten att förbättra villkoren för Superlånet. Vi lånar av våra kunder utan att betala ränta, då tycker vi att vi kan låna ut till dem utan ränta om risken är låg”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Räntan för Superlånet baseras på kundens belåningsgrad, utnyttjat kreditbelopp, värdepapper och förmånsnivå. Den lägsta räntan innebär att kunder med en belåningsgrad på max 10 procent av sin värdepappersportfölj kan låna upp till 50 000 kr till 0% effektiv ränta. Det betyder att ett lån på 50 000 kronor kräver en portfölj av belåningsbara värdepapper på 500 000 kr.

”Med en ränta på 0% får fler kunder som belånar sina värdepapper ett riktigt bra erbjudande och möjlighet att upptäcka de positiva effekterna som en värdepapperskredit kan ha på sparandet. Givetvis är det viktigt att alla som belånar sina värdepapper samtidigt förstår att de tar en risk”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Att belåna värdepapper innebär en betydande risk. Du är alltid skyldig att betala tillbaka den utnyttjade krediten samt ränta, oavsett dina värdepappers utveckling.”