Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med rekordhöga 140 000 och uppgick i december till 710 600. Det innebär en ökning med 13 200 kunder under december. Nettoinflödet i december var 1 300* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 26 800* MSEK under 2017.
December
2017
November
2017
Förändring
månad %
December
2016
Förändring
år %
Kunder, st 710 600 697 400 2 570 600 25
Nettoinflöde, MSEK 1 300* −860 2 010 35
Sparkapital, MSEK 273 400 273 400 0 231 000 18
Utlåning, MSEK 9 510* 9 380 1 8 180 16
varav Superbolånet PB, MSEK 5 280* 5 190 2 4 060 30
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 230* 4 180 1 4 130 2
Inlåning, MSEK 43 200* 42 300 2 35 000 23
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  65 600* 59 500 10 54 400 21

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.