Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 97 900 och uppgick vid september månads slut till 808 500. Det innebär en ökning med 10 700 kunder under september. Nettoinflödet i september var 2 240* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 21 200* MSEK under 2018. Under september passerade förvaltat kapital i Avanza Global, som lanserades i slutet av augusti, en miljard kronor.
September
2018
Augusti
2018
Förändring månad % September
2017
Förändring år %
Kunder, st 808 500 797 800 1 668 100 21
Nettoinflöde, MSEK 2 240* 3 460 –35 1 540 45
Sparkapital, MSEK 331 000 328 400 1 281 000 18
varav inlåning, MSEK 50 500* 49 500 2 42 500 19
Utlåning, MSEK 13 000* 12 700 2 8 930 46
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 380* 4 390 0 3 930 11
varav Superbolånet PB, MSEK 5 760* 5 760 0 4 990 15
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 2 890* 2 570 12 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  63 300 66 600 –5 57 300 10

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.