Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Försiktiga fondköp

Avanzas sparare gör 2,9 fondaffärer per fondkund i augusti. Det är 4 procent fler än under samma månad i fjol, visar statistik från 521 700 fondkunder hos Avanza. "Det har varit en händelserik sommar på världens börser, där handelsoro, svagare konjunktursignaler och en inverterad räntekurva tyngt på nedsidan. Förhoppningar om ytterligare penning- och finanspolitiska stimulanser agerar dock motvikt och håller uppe börsen. Hos fondspararna börjar viss osäkerhet märkas av och de säljer aktiefonder för första gången i år", säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Köplistan i augusti domineras av företagsobligationsfonder.

Mest köpta Mest sålda
Företagsobligationsfonder Sverigefonder
Fastighetsfonder Teknikfonder
Globalfonderfonder Asienfonder
Nordamerikafonder Rysslandsfonder
Korträntefonder (Euro) Nordenfonder
Källa: Avanza

”Fondspararna säljer aktiefonder och väljer istället att fylla på i företagsobligationsfonder. Två av tre fondkronor går till denna fondtyp. Här är det viktigt att det är ett medvetet val man gör och att man inte bara agerar på svarta rubriker. Det är sällan då de mest rationella besluten fattas. Att fortsätta månadsspara i breda fonder är i regel den bästa försäkringen mot börsoro”, säger Kull.

Bland de aktiefonder som ändå väljs av spararna sticker fastighetsfonder ut.

”Fastighetsaktier har seglat upp som favoriter hos såväl privatsparare som större investerare under de senaste månaderna. Fastighetsbolagen gynnas av de redan låga räntorna och de allt lägre ränteutsikterna. Realtillgångar som fastigheter och skog brukar dessutom gå relativt bättre än index i tider av viss börsoro. Att få fastighetsexponeringen via just fonder tycker jag är ett utmärkt alternativ, då risken i olika fastighetsbolag skiljer sig kraftigt beroende på om de är exponerade mot exempelvis samhällsfastigheter eller mer kommersiella lokaler”, säger Kull.

Månadens säljlista domineras av Sverigefonder.  

”Spararna breddar sparandet genom att minska på innehaven i smalare Sverigefonder och fyller istället på i sina globalfonder. Då behåller man sin börsexponering men drar ned risken i sparandet något, eftersom man blir mindre beroende av den bank- och verkstadstunga Stockholmsbörsen”, säger Kull.

Fondhandel 

Augusti
2019
 
Juli
2019
Förändring
månad %
 
Augusti
2018
 
Förändring år % 
Fondkunder 521 700 515 600 1 448 200 16
Fondaffärer, st. 1 489 600 1 364 700 9 1 275 900 17
Fondaffärer per kund och mån, st 2,9 2,6 12 2,8 4
Fondaffärer per dag, st 49 700 45 500 9 42 500 17

Ladda ner