Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza lanserar Sveriges billigaste USA-fond

Avanza breddar utbudet med Avanza USA – det senaste tillskottet bland bolagets rekordbilliga fonder. Den låga totalkostnaden på 0,17% möjliggör för fler svenska sparare att ta klivet in på världens största aktiemarknad – hållbart dessutom.

”Den amerikanska börsen innehåller många av de globalt sett största och mest välkända bolagen, och är också den mest populära utländska marknaden bland våra kunder. Med Avanza USA vill vi nu ge ännu fler möjligheten att på ett enkelt och billigt sätt ta del av och investera i världens största aktiemarknad”, säger Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder

Målet för Avanza USA är att ge en avkastning i nivå med ett MSCI-index där även hållbarhetsaspekter beaktas i indexsammansättningen. I olika grad exkluderar indexet bolag med verksamhet inom till exempel kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, alkohol, pornografi och spel samt bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol. Istället ingår de bolag som inom varje bransch bedöms ha en god bolagsstyrning samt vara bäst på att hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet.

Förvaltningsavgiften är 0,10% och den totala årliga kostnaden för kunden är cirka 0,17%, inklusive årlig avgift och transaktionskostnader. Det gör Avanza USA till Sveriges billigaste* amerikanska aktiefond för privatpersoner.

”Hos oss ska man som kund få ut mer av sitt sparande än någon annanstans. Förutom låga avgifter och en god riskspridning handlar det för oss också om att underlätta för våra kunder att investera hållbart. Därför är Avanza USA ett fint komplement till våra andra Avanzafonder. Tillsammans bildar fonderna en bred och bra bas för ett långsiktigt sparande. Till ett oslagbart pris dessutom”, säger Rikard Josefson, VD Avanza

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Jesper Bonnivier, VD, Avanza Fonder
073-980 22 61
E-post: jesper.bonnivier@avanza.se
Twitter: @avanzabank

*Enligt information från Morningstar Direct i december 2019.

Avanza USA är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag som investerar i MSCI USA SRI (5% Issuer Capped Index). Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-usa.

I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research. MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen.

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 950 000 kunder med närmare 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se