Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza tar ytterligare steg inom Open Banking genom att spegla konton för onoterade innehav och P2P-lån

Avanza gör det enklare för sina kunder att få en mer samlad bild av sitt sparande. Som första bank i Sverige ger Avanza nu sina kunder möjlighet se sina konton för innehav i onoterade aktier via Pepins och P2P-lån via Lendify.

Sedan tidigare har Avanzas kunder kunnat spegla konton från andra banker på sin kontoöversikt, som till exempel ISK, kapitalförsäkringar och bolån. För dem som investerat på andra plattformar som erbjuder handel i onoterade aktier eller investeringar i P2P-lån har det däremot varit svårt att få en helhetsbild.

Avanza tar nu nästa steg inom Open Banking. Som den första banken i Sverige kan Avanza nu erbjuda sina kunder möjligheten att se och följa sina konton för innehav av onoterade aktier, investerade genom investeringsplattformen Pepins, samt sina investeringar i P2P-lån, via Lendify.

”För den som har byggt upp en portfölj av både noterade och onoterade aktier samt gjort investeringar i P2P-lån är det nu betydligt enklare att få en samlad bild av värdet. Avanza har i och med detta tagit ytterligare ett steg mot målet att skapa det bästa verktyget för våra kunder att lyckas med sin ekonomi”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”Vår vision är att göra det möjligt för fler att investera i onoterade bolag och ta del av den snabbast växande delen av ekonomin – unga tillväxtbolag som är i behov av kapital för att fortsätta växa och bli stora. Genom att våra kunder nu får möjlighet att följa sitt värde via Avanza så sänker vi trösklarna för att fler ska kunna ta steget och vara med på dessa onoterade bolags tillväxtresa”, säger Julia Reuszner, VD Pepins.

”I en marknad med rekordlåga räntor är investeringar i privatlån till kreditvärdiga privatpersoner ett sätt att diversifiera sin portfölj och ett tillgångsslag som växer kraftigt. Det skapar ett stort kundvärde att investerare nu även kan se sitt Lendifyinnehav på Avanza,” säger Erika Eliasson, Chief Strategic Communications Officer och Head of Savings för Lendify.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir