Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 dras tillbaka

 · Regulatorisk information

Dagens publicerade årsredovisning och hållbarhetsrapport avseende Avanza Bank Holding AB (publ) för 2018 har dragits tillbaka. Anledningen är sanktionsavgiften från Finansinspektionen som kommer att inkluderas i resultatet för 2018, i enlighet med redovisningsprinciperna i IAS 10 Händelser efter rapportperioden. Ny publicering kommer att ske den 26 februari 2019, med någon dags fördröjning av den engelska översättningen.

Den föreslagna utdelningen för 2018 förändras inte.

”Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 16:30 (CET)."

Ladda ner