Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 10 000 och uppgick vid månadens slut till 847 100. Nettoinflödet i januari var 2 350* MSEK.
Januari
2019
December
2018
 Förändring
månad %
Januari
2018
 Förändring
år %
Kunder, st  847 100 837 100 1  733 200 16
            
Nettoinflöde, MSEK 2 350 * 900 161 4 500 -48
              
Sparkapital, MSEK 319 800 300 000 7 292 400 9
varav inlåning, MSEK 57 400 * 57 900 -1 41 900 37
            
Utlåning, MSEK 15 900 * 14 600 9 10 000 59
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 510 * 4 370 3 4 490 0
varav Superbolånet PB, MSEK 6 000 * 5 980 0 5 350 12
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 5 390 * 4 210 28 170 3 071
            
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  54 400 55 600 -2 74 000 -26

*        Preliminära siffror.

**      Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.