Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Fondsparare på fastighetsjakt

Avanzas sparare gör 2,6 fondaffärer per fondkund i juli. Det är på samma nivå som i fjol, visar statistik från 515 600 fondkunder hos Avanza. "Överlag godkända rapporter och allmän sommarstiltje har fått Stockholmsbörsen att pendla kring nollan i juli. Privatspararna verkar ha god tillförsikt och även om antalet fondaffärer är ner något, är nettosparandet i kronor mer än dubbelt så stort som i juni", säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Köplistan i juli domineras av globalfonder. En av tre fondkronor går till denna fondtyp. 

”Globalfonder har i princip blivit vår tids allemansfonder och återfinns i de flesta fondsparares portföljer. Det tycker jag är klokt. De ger exponering mot alla de stora aktiemarknaderna och är därför en bra bas i sparandet”, säger Kull.

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Europafonder
Sverigefonder Hedgefonder
Företagsobligationsfonder Nordenfonder
Fastighetsfonder Läkemedelsfonder
Blandfonder Bioteknologifonder
Källa: Avanza

En lite smalare fondtyp som återfinns på köptoppen är fastighetsfonder.

”Det redan låga ränteläget tillsammans med fortsatt låga ränteutsikter har lyft fastighetsbolagen och fastighetsfonderna tillhör årets fondvinnare. Privatspararna har varit med på tåget och köpt fonderna under hela året, där köpen i juli är de största på över två år”, säger Kull.

Månadens säljlista domineras av Europafonder.

”Brexitoro, svaga tillväxtsiffror samt frågetecken kring Europas motor, den tyska industrin, har fått privatspararna att lämna de rena Europafonderna. Spararna får dock exponering mot regionen via sina globalfonder, vilka till cirka 20 procent består av europeiska aktier”, säger Kull.

Fondhandel 

Juli
2019
 
Juni
2019
Förändring
månad %
 
Juli
2018
 
Förändring år % 
Fondkunder 515 600 507 000 2 434 400 19
Fondaffärer, st. 1 364 700 1 410 500 -3 1 139 400 20
Fondaffärer per kund och mån, st 2,6 2,8 -7 2,6 0
Fondaffärer per dag, st 45 500 47 000 -3 38 000 20

Ladda ner