Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza passerade under juni 900 000, vilket är en god bit på väg mot målet om 1 miljon kunder 2020. Vid månadens slut uppgick antalet kunder till 902 300, vilket är en ökning med 65 200 under 2019, varav 8 400 under juni. Nettoinflödet i juni var 2 420* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 15 800* MSEK hittills under 2019.
jun-19 maj-19 Förändring
månad %
jun-18 Förändring
år %
Kunder, st 902 300    893 900 1 776 400 16
                 
Nettoinflöde, MSEK 2 420 *  2 530 -4 1 690 43
                 
Sparkapital, MSEK 359 300    344 600 4 307 100 17
   varav inlåning 59 700 *  59 500 0 47 600 25
                 
Utlåning, MSEK 19 200 *  18 600 3 11 900 61
    varav värdepapperskrediter 4 600 *  4 550 1 4 230 9
    varav Superbolånet PB 6 740 *  6 590 2 5 650 19
    varav extern bolånevolym (Bolån+) 7 890 *  7 490 5 2 020 291
                 
Antal courtagegenerande notor per dag, st ** 69 300    71 200 -3 57 200 21

*     Preliminära siffror.
**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.