Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv4 2018: Fler pessimister

Avanzas Sparindikator för fjärde kvartalet 2018 indikerar att fler privatpersoner tror på sjunkande än stigande börs kommande året. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 104 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 37 procent att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en ökning med 11 procentenheter sedan förra kvartalet. 13 procent av de tillfrågade tror att börsen kommer att stiga, vilket är en minskning med 4 procentenheter. Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -24 jämfört med -9 kvartalet innan.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 Kv1 2019 Kv2 2019 Kv3 2019 Kv4 2019
-5 -9 -24

”Börsåret avslutades turbulent där frågetecken kring avmattningen i den globala tillväxten, stramare penningpolitik och inte minst den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina fick världens börser att tappa. Under hösten steg också volatiliteten, vilket tillsammans med stockholmsbörsens tapp på 15 procent sista kvartalet, drog ned privatspararnas börshumör och allt fler tror nu att vi har ett minusår framför oss”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?   Q4 2018 Q3 2018
Börsen kommer att stiga 13% 17%
Börsen kommer att sjunka 37% 26%
Oförändrad 13% 15%
Ingen uppfattning 38% 42%
Antal svarande 1 104

Halvering i andelen som ökar sitt sparande på börsen

Majoriteten av sparare låter inte den negativa börssynen påverka deras placeringsinrikting i någon större omfattning. 64 procent av de tillfrågade planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande. Dock har andelen som planerar att öka sitt börssparande nära på halverats sedan kvartalet innan. Endast 6 procent uppger att de planerar att öka sitt börssparande, jämfört med 11 procent kvartalet innan.

”Tillbakablickar är lätta att göra, men det säger ju bara något om det som faktiskt redan skett och ett alltför vanligt investeringsmisstag är att vi låter dessa händelser styra hur vi agerar framåt. Allt annat lika så har ju värderingarna kommit ned och så länge vinstestimaten håller är aktierna på börsen billigare idag än för ett år sedan”, säger Kull.

Minimera risken att köpa dyrt och sälja billigt

”Vanligtvis gillar vi att köpa billigare, men när det kommer till just aktier och aktiefonder finns det tyvärr mycket statistik som pekar på att vi gör tvärtom. Sparar som mest efter en lång börsuppgång, medan vi säljer efter en börsnedgång. Det blir tyvärr motsatsen till att köpa billigt och sälja dyrt. Den risken svär du dig fri ifrån genom att ha ett kontinuerligt månadsparande”, säger Kull.

Unga ser ljust på framtida sparmöjligheter

När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin är tongångarna ljusare. Nära en tredjedel av de tillfrågade tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna jämfört med det senaste året.

”Medan hushållen är något mer pessimistiska till den ekonomiska situationen i Sverige är förväntningarna på den egna ekonomin desto muntrare. Räntorna är låga, många har goda marginaler varje månad och man anser att risken för att drabbas av arbetslöshet har minskat. Att utnyttja det tillfället till att bättra på sin ekonomiska krockkudde genom att spara mer är vettigt. ”, säger Kull.

Unga mellan 18 och 34 år ser ljusast på sina framtida sparmöjligheter. I den gruppen tror nära hälften av de tillfrågade att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. I gruppen 35–55 år är motsvarande andel en tredjedel och i gruppen 56–79 år 8 procent.

”Gruppen unga vuxna består delvis av studenter som kommer ut i arbetslivet inom ett år, så att de förutspår sig kunna spara mer är inte så förvånande. Om än glädjande”, säger Kull.

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Inizio, en gång per kvartal en Sifo-undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.