Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 126 800 och uppgick vid november månads slut till 963 900. Det innebär en ökning med 13 200 kunder under november. Nettoinflödet i november var 2 540* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 30 300* MSEK hittills under 2019.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,3 procent. Andelen av nettoinflödet var 22,6 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 14,6 procent, att jämföra med målet om minst 10 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under tredje kvartalet till 4,5 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån via Stabelo.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under perioden oktober 2018 – september 2019 till 6,7 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 5,8 procent motsvarande period ett år tidigare.

nov-19 okt-19Förändring
månad %
nov-18Förändring
år %
Kunder, st963 900 950 8001829 70016
Nettoinflöde, MSEK2 540*1 990282 730-7
Sparkapital, MSEK394 300 386 2002314 90025
varav inlåning62 200*62 200055 80011
Utlåning, MSEK22 500*22 000213 80063
varav värdepapperskrediter5 060*4 95024 36016
varav Superbolånet PB7 780*7 50045 94031
varav externa bolån (Bolån+)9 680*9 55013 460180
Antal courtagegenererande notor per dag, st **75 700 73 600359 10028


* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 950 000 kunder med närmare 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir