Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ökning av antalet aktier i Avanza

 · Regulatorisk information

Aktiekapitalet och antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har ökat efter genomförd nyemission med anledning av lösen av teckningsoptioner. Detta enligt det incitamentsprogram för medarbetarna som extra bolagsstämma den 13 juni 2014 tog beslut om. Antal aktier har ökat med 2 421 342. Aktiekapitalet ökar som en konsekvens härav till 76 893 161 kr.

Per 30 september finns totalt 153 786 322 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information: 
Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
E-post: sofia.svavar@avanza.se