Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 113 600 och uppgick vid oktober månads slut till 950 800. Det innebär en ökning med 11 700 kunder under oktober. Nettoinflödet i oktober var 1 990* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 27 800* MSEK hittills under 2019.

okt-19 sep-19 Förändr mån % okt-18 Förändr år %
Kunder, st 950.800 939.100 1 820.500 16
Nettoinflöde, MSEK 1.990* 2.820 -29 2.740 -27
Sparkapital, MSEK 386.200 377.100 2 317.300 22
varav inlåning 62.100* 62.300 0 53.000 17
Utlåning, MSEK 22.000* 21.200 4 13.400 64
varav värdepapperskrediter 4.950* 4.780 4 4.420 12
varav Superbolånet PB 7.500* 7.220 4 5.840 28
varav extern bolånevolym (Bolån+) 9.550* 9.200 4 3.110 207
Antal courtagegenererande notor per dag, st** 73.600 69.400 6 69.100 7

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 950 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir