Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Pensionssparare missleds på minPension

De allmänna pensions- och välfärdssystemen minskar i omfattning och det egna ansvaret för pensionen ökar. Avanza anser att minPension har en mycket viktig uppgift att fylla, men förtroendet för minPension bygger på att informationen som pensionsspararen möter är korrekt.

På minPension framgår att fler än 3,6 miljoner unika individer har tagit hjälp av dem för att få koll på sin pension. minPension har därmed en mycket viktig uppgift att fylla i samhället vad gäller information och åskådliggörande kring det som ofta utgör människors största sparande. Med det följer ett stort ansvar. minPension finansieras till hälften av staten och man bör inte underskatta det förtroende och det ansvar som följer med detta. Staten som finansiär tolkas säkerligen av många, som en garanti för att den information man möter är rätt och riktig. Så är inte fallet idag.

Felaktigt framgår exempelvis att Avanza tar ut en fast årlig avgift på 200 kronor, samt en kapitalavgift på 1,5 procent av kapitalet per år. Detta trots att Avanza, till skillnad från många andra i branschen, inte har någon fast eller procentuell årlig kapitalavgift. Avanza har påtalat problemet under flera års tid, men minPension väljer fortsatt att visa felaktiga och vilseledande uppgifter kring kostnaden för olika aktörers försäkringar.

”Det är oerhört viktigt att det finns oberoende och användarvänliga verktyg som hjälper spararna att göra en så heltäckande pensionsprognos som möjligt. Avanza stöttar helhjärtat den ambition som minPension har. Vi kräver dock att informationen är korrekt. Årliga avgifter på exempelvis 0,65%, vilket är en vanlig nivå hos många bolag, kan ge dagens arbetstagare upp till flera miljoner kronor i lägre pension – per person! Det är därför oerhört viktigt att pensionsbesluten tas på riktiga grunder,” säger Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Pension.

minPensions verksamhet bygger på att pensionsbolagen fortsätter att finansiera och leverera information till webbportalen. Avanza överväger allvarligt att lämna minPension om inte den vilseledande informationen snarast rättas. Det är ingen önskvärd utveckling, men Avanza kan inte bidra till att sparare medvetet missleds och hänvisas till helt felaktig information när de ska fatta beslut om sitt livs största sparande.

”Sveriges pensionssparare betalar idag flera miljarder kronor i onödiga avgifter. Dessa pengar skulle istället kunna växa till sig på pensionsspararnas egna konton. Avanza har alltid ställt sig på kundens sida och verkat för transparens och låga eller inga avgifter. Detta gäller oavsett om du sparar till pensionen eller till något annat,” fortsätter Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Pension. 

Ladda ner