Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Fondspararna siktar brett

”September har varit en händelserik månad på världens finansmarknader och börsens dagsform styrs till stor del av tonläget i Donald Trumps tweetande. Riskaptiten hos såväl stora globala investerare som privatsparare har dock ökat något. Efter att spararna sålt aktiefonder i augusti, väljer de nu att öka på sin börsexponering och nettoköper aktiefonder igen”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 2,9 fondaffärer per fondkund i september. Det på samma nivå som i fjol, visar statistik från 529 700 fondkunder hos Avanza.

Köplistan i september domineras av breda globalfonder.

”En av tre fondkronor går till globalfonder, vilka utgör en bra bas i sparandet. Inte bara för att de ger exponering mot alla världens marknader, utan också för att en globalfond ger en bättre mix av branscher än vad en traditionell Sverigefond gör. Stockholmsbörsen består till hög grad av verkstadsbolag och banker, men är relativt tunn på nya snabbväxande teknik- och läkemedelsbolag”, säger Kull.

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Teknikfonder
Företagsobligationsfonder Nordenfonder
Fastighetsfonder Råvarufonder
Blandfonder Brasilienfonder
Asienfonder Korträntefonder (USD)

Viss försiktighet märks hos spararna i och med de stora köpen i företagsobligationsfonder.

”Spararna har köpt företagsobligationsfonder nio månader i rad och hittills i år är köpen fyra gånger så stora som under hela 2018. Sjunkande räntor och allt lägre ränteutsikter har gynnat fonderna som stigit i snitt 3 procent i år. Spridningen i utfall är dock stor och är man intresserad av en företagsobligationsfond får man vara noggrann med att man väljer en som stämmer överens med den risk man är villig att ta”, säger Kull.

Månadens säljlista domineras av teknikfonder.

”Teknikfonderna tillhör månadens börsförlorare efter att de handlades ner kraftigt i början på månaden, då vi såg stora flöden flyttas från teknik- till mer cykliska verkstadsbolag. Att smalare branschfonder placerar sig på antingen månadens vinnar- eller förlorarlista avkastningsmässigt är dock inget ovanligt. Fonderna är mer svängiga och att jojo-spara i dem är oftast ingen framgångsrik strategi. Bättre är att ha ett månadssparande och köpa lite hela tiden”, säger Kull.

Fondhandel

September 2019 Augusti 2019 Förändring månad % September 2018 Förändring år %
Fondkunder 529 700 521 700 2 453 300 17
Fondaffärer 1 528 700 1 489 600 3 1 314 600 16
Fondaffärer per kund och månad 2,9 2,9 0 2,9 0
Fondaffärer per dag 51 000 49 700 3 43 800 16

För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna