Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank Holding AB

På Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma 2019 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom, och som önskar utse en representant, utgörs av: Sven Hagströmer med familj och bolag, Creades AB, HMI Capital, LLC samt familjen Dybeck inklusive bolag.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sean Barrett som representerar HMI Capital, LLC och Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 17 mars 2020.

Förslag till valberedningen skickas med e-post till:
valberedningen@avanza.se

eller med vanlig post till:
Avanza Bank Holding AB
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM