Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 187 500 och uppgick vid augusti månads slut till 1 164 000. Det innebär en ökning med 23 500 kunder under augusti. Nettoinflödet i augusti var 4 950* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 51 500* MSEK hittills under 2020.

I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2020. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,9 procent. Andelen av nettoinflödet var 13,4 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 19,2 procent. 

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under andra kvartalet till 2,3 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån via Stabelo.

 aug-20 jul-20Förändring
månad %
aug-19Förändring
år %
Kunder, st1 164 000 1 140 4002926 40026
       
Nettoinflöde, MSEK4 950*5 270-62 88072
       
Sparkapital, MSEK493 900 466 8006368 00034
varav inlåning76 100*77 200-161 10025
       
Utlåning, MSEK26 300*25 700220 50028
varav värdepapperskrediter5 950*5 65054 65028
varav Superbolånet PB8 700*8 70007 07023
varav extern bolånevolym (Bolån+)11 700*11 40038 82033
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **164 900 156 700571 700130
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 450 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,9 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir