Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza ökar kostnaderna 2021 med drygt 20 miljoner kronor utöver tidigare guidning

 · Regulatorisk information
Den fortsatt starka tillväxten och det ökade intresset för sparande har resulterat i att Avanza beslutat satsa ytterligare i kunderbjudandet och ökad användarupplevelse. Kostnaderna för 2021 bedöms öka med omkring 15%, vilket betyder att Avanza frångår sin guidning om ökade kostnader på högst 12% under nästa år. De extra kostnaderna för 2021 uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Den långsiktiga guidningen om en kostnadsökningstakt på 9-12% kvarstår.

Avanzas tillväxt under 2020 har varit rekordstark. Per den sista november i år har antalet kunder vuxit med över 270 000, nettoinflödet var närmare 70 miljarder kronor och sparkapitalet har ökat med 34% till 546 miljarder kronor. Samtidigt är aktiviteten fortsatt hög. Med anledning av den mycket starka tillväxten och det växande intresset för sparande på den svenska sparmarknaden har Avanza idag fattat beslutet att tillfälligt frångå den långsiktiga kostnadsökningstakten på 9-12% under 2021. Långsiktigt kvarstår guidningen.

”Avanza är ett tillväxtbolag och verkar i en föränderlig bransch. Vi har precis landat vår affärsplanering och kostnadsbudget för nästa år och har en mängd spännande initiativ som vi vill kunna erbjuda våra kunder framöver. Vi har ett stort kostnadsfokus på Avanza, men vi vill inte riskera att vi hamnar i läget att vara dumsnåla när vi ser goda tillväxtmöjligheter,” säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Kostnaderna för 2021 bedöms öka med omkring 15% jämfört med 2020. Detta innebär en kostnadsökning 2021 på drygt 110 miljoner kronor, vilket överskrider den långsiktiga guidningen med drygt 20 miljoner kronor. Detta kan jämföras med ökade intäkter om 778 miljoner kronor eller 90% under niomånadersperioden 2020, jämfört med samma period förra året.

”Som vi alltid har poängterat styrs Avanza med en långsiktig syn. Vi har fantastisk vind i seglen och ser goda tillväxtmöjligheter framöver. Vi ser att tidigare investeringar i användarupplevelse och vårt utbud skapar resultat och är övertygade om att de ytterligare investeringar vi planerar för 2021 och framåt också kommer att löna sig på sikt och stärka Avanza ytterligare,” säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Som tidigare kommunicerats ingår inte engångskostnaderna hänförliga till flytten från kontoret på Vasagatan och tillhörande ombyggnation av kontoret på Regeringsgatan i kostnadsguidningen. Förutom tidigare nedskrivning i fjärde kvartalet 2019 på 8,3 miljoner kronor rörande leasingtillgång samt 13 miljoner kronor i flyttkostnader för 2020 görs ytterligare nedskrivning om 16 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2020. Nedskrivningen avser hyreskostnader för hela den kvarvarande hyresperioden och är en följd av att lokalerna på Vasagatan inte kunnat hyras ut.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir