Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas utdelningsandel för 2020 minskas tillfälligt för att stärka bruttosoliditetskvoten

 · Regulatorisk information

I juni 2021 införs ett krav på bruttosoliditetskvoten på minst 3 procent. Finansinspektionen har härutöver informerat att de inför en bruttosoliditetsvägledning på ytterligare 0,2 till 0,5 procent. Som tidigare kommunicerats behöver Avanza härutöver en intern buffert för att säkerställa att Avanza Bank Holding AB (publ) i alla marknadslägen har en kvot som överskrider kravet.

Som framgick i delårsrapporten för andra kvartalet kan bruttosoliditetskvoten från Avanzas sida förbättras genom ökat primärkapital, vilket uppnås genom en lägre utdelningsandel eller genom att ge ut ytterligare primärkapital (AT1), samt genom att minska balansomslutningen eller åtaganden utanför balansräkningen.

Med anledning av Avanzas starka utveckling under året samt rådande pandemi, med stor osäkerhet kring utdelningar, har styrelsen vid kvällens styrelsemöte beslutat att Avanzas bruttosoliditetskvot ska stärkas genom upparbetade vinstmedel. Det betyder att Avanza för 2020 tillfälligt kommer att frångå sin utdelningspolicy. Den långsiktiga policyn att dela ut minst 70 procent av vinsten kvarstår.

Imorgon den 19 oktober klockan 07:45 publicerar Avanza resultatet för tredje kvartalet där ytterligare information kommer att framgå.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 450 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,9 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir