Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 139 300 och uppgick vid årets slut till 976 400. Det innebär en ökning med 12 500 kunder under december. Nettoinflödet i december var 2 290* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 32 600* MSEK under 2019.
dec-19 nov-19Förändring
månad %
dec-18Förändring
år %
Kunder, st976 400 963 9001837 10017
Nettoinflöde, MSEK2 290*2 540-10900154
Sparkapital, MSEK407 700 394 3003300 00036
varav inlåning62 700*62 400057 9008
Utlåning, MSEK23 000*22 500214 60058
varav värdepapperskrediter5 160*5 06024 37018
varav Superbolånet PB7 950*7 78025 98033
varav externa bolån (Bolån+)9 840*9 68024 210134
Antal courtagegenererande notor per dag, st **79 500 75 700555 60043


* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 950 000 kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir