Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Fondspararna söker trygg hamn

”Börsen var länge relativt immun mot coronarelaterade nyheter, men när oron väl slog till blev det en rejäl marknadsfrossa och branta nedgångar. Börsoron påverkar fondspararna som avlutar månaden med att nettosälja aktiefonder. Det är dock relativt små försäljningar och sett över hela månaden dominerar köpen. Spararna köper aktiefonder för sjätte månaden i rad och köpen är dubbelt så stora som i fjol”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 3,7 fondaffärer per fondkund i februari. Det är 23 procent fler än i fjol, visar statistik från 607 700 fondkunder hos Avanza.

Köplistan i februari domineras av Globalfonder.

”Globalfonder är svenskarnas nya allemansfonder och har närmast parkerat sig på köptoppen de senaste åren. I februari går en av fyra fondkronor till just globalfonder och här utmärker sig billiga indexfonder. Nio av de tio mest köpta globalfonderna har en total avgift på under 0,5 procent”, säger Kull.

Mest köptaMest sålda
GlobalfonderAsienfonder
FöretagsobligationsfonderHedgefonder
TeknikfonderRysslandsfonder
SverigefonderBrasilienfoner
FastighetsfonderJapanfonder

Företagsobligationsfonder är en annan fondtyp som utmärker sig på köplistan.

”De branta börsfallen har ökat intresset för så kallade trygga hamnar. Framför allt försiktigare företagsobligationsfonder har sett stora inflöden och här följer spararna de stora institutionella investerarna. Amerikanska företagsobligationer såg under månaden de största inflödena på 19 år. För den som är intresserad av att spara i en företagsobligationsfond är det dock viktigt att komma ihåg att variationen i risk är stor. Det finns företagsobligationsfonder med mycket låg risk, såväl som företagsobligationsfonder som snarast ligger nära en aktiefond i risknivå. Det gäller alltså att vara noggrann i sina val”, säger Kull.

Asienfonder toppar månadens säljlista.

”De asiatiska börserna är de som påverkats mest av coronaoron och Asienfonderna är också månadens klart mest sålda fonder. Utflödena från dem är lika stora som från övriga fonder på säljlistan, tillsammans. Spararna har överlag ett ganska kluvet förhållande till tillväxtmarknadsfonder och pendlar mellan stora köp i positiva börstider och stora sälj i tider av börsoro. En form av jojo-sparande som inte gynnar totalavkastningen. Att tillväxtmarknader svänger mer, det vet vi. Bästa sättet att parera det är genom att ha ett lagom stort månadssparande i fonderna”, säger Kull.

Fondhandel


Februari
2020
Januari
2020
Förändring månad %Februari
2019
Förändring
år %
Fondkunder607 700584 6004472 90029
Fondaffärer2 264 0002 100 40081 405 70061
Fondaffärer per fondkund och månad3,73,633,023
Fondaffärer per dag75 50070 000846 90061

För mer information:
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna