Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 49 100 och uppgick vid februari månads slut till 1 025 600. Det innebär en ökning med 23 900 kunder under februari. Nettoinflödet i februari var 6 550* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 12 800* MSEK hittills under 2020.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,5 procent. Andelen av nettoinflödet var 24,2 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 15,6 procent, att jämföra med målet för 2019 om minst 10 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under fjärde kvartalet till 2,8 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån via Stabelo.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under perioden januari 2019 – december 2019 till 6,6 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 6,0 procent motsvarande period ett år tidigare.

feb-20 jan-20Förändring
månad %
feb-19Förändring
år %
Kunder, st1 025 600 1 001 7002858 40019
Nettoinflöde, MSEK6 550*6 24052 960121
Sparkapital, MSEK403 400 422 300-4332 40021
varav inlåning68 900*61 6001257 20020
Utlåning, MSEK23 900*23 600117 10040
varav värdepapperskrediter5 390*5 41004 62017
varav Superbolånet PB8 300*8 11026 10036
varav externa bolån (Bolån+)10 200*10 00026 40059
Antal courtagegenererande notor per dag, st **139 300 108 0002970 40098


* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir