Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv2 2020: Spararna tror på fortsatt börsuppgång

Privatspararna tror på fortsatt börsuppgång. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 133 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjuknade börs kommande 12 månader når en ny rekordnivå och landar på 13, jämfört med 2 kvartalet innan. Fler sparare planerar att öka andelen sparande placerat på börsen och fler tror sig kunna spara mer kommande år.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 37 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en marginell minskning jämfört med kvartalet innan. Den stora skillnaden jämfört med tidigare kvartal återfinns i den kraftiga minskning av andelen som tror på fallande börs. 24 procent tror att börsen kommer att sjunka kommande år, vilket är en minskning med 14 procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv1 2020Kv2 2020
Börsen kommer att stiga40%37%
Börsen kommer att sjunka38%24%
Oförändrad5%14%
Ingen uppfattning17%26%

”Kraften i börsens återhämtning tillsammans med de ljusglimtar vi ser i senaste tidens makrodata, har lett till en tilltagande optimism bland privatspararna. Aldrig tidigare har börsoptimisterna varit i en så kraftig majoritet. Den höga avkastning som många sparare fått på de investeringar de gjorde under våren då aktieköpen slog rekord är sannolikt en ytterligare bidragande orsak till det positiva humör som nu råder”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på 13, jämfört med 2 kvartalet innan. Det är den högsta uppmätta nivån i Sparindikatorns drygt tvååriga historia.

Avanzas Sparindikator

Kv3 2018Kv4 2018Kv1 2019Kv2 2019Kv3 2019Kv4 2019Kv1 2020Kv2 2020
-9-24-11-1-22-10213

”Det negativa tolkningsföreträde som rådde när turbulensen var som störst, är nu som bortblåst. Visst finns det mycket som talar för börsen framöver, inte minst positivare makrostatistik samt den fortsatt ultralätta penningpolitiken. Men som alltid finns det också risker och som investerare är det ofta klokt att inte låta sig påverkas för mycket av de snabba vändningarna, utan hålla sig till sin sparplan. Börsen har en tendens att överdriva såväl positiva som negativa nyheter”, säger Kull.

Fler planerar att öka börssparandet
En annan trend under kvartalet är att fler planerar att öka andelen börssparande. 15 procent av de tillfrågade planerar att öka andelen som är placerat på börsen, jämfört med 8 procent som planerar att minska börsandelen och istället spara mer på till exempelvis sparkonto. Majoriteten, 64 procent, av de tillfrågade planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande.

”Oavsett hur börsen utvecklas på kort sikt är det för snittspararen högst sannolikt ett klokt steg att öka andelen aktier eller aktiefonder något. Snittspararen har ett relativt räntetungt sparande, där drygt hälften av kapitalet är placerat på sparkonto eller i räntefonder. En fördelning som inte matchar den långa sparhorisont vi ofta har och inte heller ger de bästa förutsättningarna för pengarna att växa”, säger Kull.

Fler tror sig kunna spara mer
När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin har tongångarna förbättrats senaste kvartalet. En tredjedel, 30 procent av de tillfrågade, tror sig kunna spara mer kommande 12 månader jämfört med det senaste året. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med tidigare kvartal.

”Tron på den egna framtida sparmöjligheten har studsat tillbaka till mer normala nivåer efter att ha störtdykt under våren, då osäkerheten var som störst och antalet varsel om uppsägning sköt i höjden. Sedan dess har varseltakten avstannat något, allt fler länder har öppnat upp sina samhällen och även företagens optimism har återkommit enligt inköpschefsindex. Att dessa ljuspunkter även avspeglas i privatpersoners framtidstro är rimligt”, säger Kull.

Jämfört med de senaste 12 månaderna, tror du att du kommer kunna spara mer eller mindre de kommande 12 månaderna?Kv1 2020Kv2 2020
Mer20%30%
Mindre25%20%
Oförändrat51%47%
Vet ej4%3%


*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna