Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 122 400 och uppgick vid maj månads slut till 1 098 900. Det innebär en ökning med 14 000 kunder under maj. Nettoinflödet i maj var 6 130* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 35 900* MSEK hittills under 2020.

I nettoinflödet för maj ingår ett inflöde på 1 300 MSEK kopplat till ett fördjupat förvaltarsamarbete. Detta uppskattas bidra till ett nettoinflöde på totalt 4 500 MSEK, varav 3 500 MSEK hittills har förts över.

I slutet av maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2020. Avanzas andel av sparmarknaden uppgick vid kvartalets slut till 4,4 procent. Andelen av nettoinflödet var 26,2 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 17,8 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under första kvartalet till 2,5 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån via Stabelo.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under perioden april 2019 – mars 2020 till 6,9 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 6,1 procent motsvarande period ett år tidigare.

 maj-20 apr-20Förändring
månad %
maj-19Förändring
år %
Kunder, st1 098 900 1 084 9001893 90023
       
Nettoinflöde, MSEK6 130*7 900-222 530142
       
Sparkapital, MSEK427 800 407 4005344 60024
varav inlåning81 100*81 900-159 50036
       
Utlåning, MSEK24 500*24 000218 60032
varav värdepapperskrediter4 990*4 83034 55010
varav Superbolånet PB8 570*8 51016 59030
varav extern bolånevolym (Bolån+)10 900*10 70027 49046
       
Antal courtagegenerande notor per dag, st**154 000 165 300-771 200116
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir