Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 218 300 och uppgick vid september månads slut till 1 194 700. Det innebär en ökning med 30 800 kunder under september. Nettoinflödet i september var 6 110* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 57 600* MSEK hittills under 2020.

 sep-20 aug-20Förändring
månad %
sep-19Förändring
år %
Kunder, st1 194 700 1 164 0003939 10027
       
Nettoinflöde, MSEK6 110*4 950232 820117
       
Sparkapital, MSEK514 200 493 9004377 10036
varav inlåning76 000*76 200062 30022
       
Utlåning, MSEK27 300*26 300421 20029
varav värdepapperskrediter6 280*5 97054 78031
varav Superbolånet PB8 830*8 70017 22022
varav extern bolånevolym (Bolån+)12 200*11 70049 20033
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **170 800 164 900469 400146
      

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,9 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir