Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information
Inför årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 17 mars 2020 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av nio ledamöter
  • omval av Viktor Fritzén, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Hans Toll
  • nyval av Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos
  • att Sven Hagströmer omväljs som ordförande.

Styrelseledamoten Jacqueline Winberg har avböjt omval.

Magnus Dybeck är född 1977 och civilingenjör M.Sc. från KTH i Stockholm. Magnus Dybeck är styrelseordförande för Dybeck Invest. Tidigare befattningar inkluderar bland annat specialist inom Bank & Finans på HiQ och chef för Öhman Kapitalförvaltning samt analytiker på EFG bank. Valberedningen anser att Magnus Dybecks erfarenhet inom fintech och kapitalförvaltning kommer ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse.

Catharina Eklöf är född 1969, och internationell civilekonom MBA och M.Sc. från Uppsala Universitet. Catharina Eklöf är CCO Intelligent Services, Securitas Group. Tidigare befattningar inkluderar globala exekutiva befattningar för Mastercard och Scandinavian Airlines inom områden som spänner över strategi, produkt- och affärsutveckling, betalteknologi, dataanalys och digital tjänstekommersialisering. Valberedningen anser att Catharina Eklöfs erfarenheter kommer att vara en betydande komplettering till Avanzas styrelse.

Johan Roos är född 1968 och är Civilekonom från Uppsala Universitet och tidigare auktoriserad revisor. Johan Roos arbetar idag som oberoende konsult. Tidigare befattningar inkluderar CFO på RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa) och Koncernekonomichef på SEB. Johan Roos omfattande erfarenhet av redovisning, revision och operativ verksamhet inom av Finansinspektionen reglerad verksamhet kommer enligt valberedningen vara av stort värde för Avanza.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Avanza Bank Holding AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mitten av februari 2020.

Valberedningen består, inför årsstämman 2020, av:
Erik Törnberg, valberedningens ordförande, som representerar Creades AB, Sven Hagströmer, som representerar familjen Hagströmer inklusive bolag och Sean Barrett som representerar HMI Capital, LLC, samt Magnus Dybeck, som representerar familjen Dybeck inklusive bolag.

För mer information vänligen kontakta:
Erik Törnberg, Valberedningens ordförande
070-462 45 01

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 000 000 kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir