Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 287 000 och uppgick vid augusti månads slut till 1 567 300. Det innebär en ökning med 24 300 kunder i augusti. Nettoinflödet i augusti var 6 110* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 66 800* MSEK hittills under 2021.

I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2021. Avanzas andel av sparmarknaden ökade till 6,5 procent. Andelen av nettoinflödet var 11,9 procent och uppgår för tolvmånadersperioden till 18,2 procent. Nettoinflödet är säsongsmässigt lägre i andra kvartalet med anledning av utdelningar, skatteåterbäring, högre Premiepensioner och delvis årliga inbetalningar till avtalspensioner, vilket inte ingår i Avanzas kunderbjudande.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under andra kvartalet till 2,8 procent, inkluderat både Avanzas internt finansierade Superbolån PB och extern bolånevolym.

Statistik från Svensk Försäkring avseende andra kvartalet 2021 visar samtidigt att Avanzas andel av premieinflödet till den svenska livmarknaden under senaste tolvmånadersperioden var 12,9 procent. Detta gör Avanza till den största aktören avseende premieinflöden på den så kallade konkurrensutsatta pensions- och livmarknaden (avser både tjänstepension och kapitalförsäkringar).

 aug-21 jul-21Förändr
månad %
aug-20Förändring
år %
Kunder, st1 567 300 1 543 00021 164 00035
       
Nettoinflöde, MSEK6 110*7 250-164 95023
       
Sparkapital, MSEK763 400 750 7002493 90055
varav inlåning84 400*81 400476 20011
       
Utlåning, MSEK36 700*36 500126 30040
varav värdepapperskrediter9 110*9 14005 97053
varav Superbolånet PB9 870*9 82018 70013
varav extern bolånevolym (Bolån+)17 700*17 600111 70051
       
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
213 500 198 2008164 90029
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
5 420 5 09064 23028
varav utlandshandel, MSEK750 710651047

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir