Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas extra bolagsstämma den 16 november 2021

 · Regulatorisk information

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste beslutet från den extra bolagsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm idag under Sven Hagströmers ordförandeskap genom poströstning.

Efterutdelning
Den extra bolagsstämman fastställde utdelningen till 2,95 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 18 november 2021. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 23 november 2021.

För mer information vänligen kontakta: 
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med mer än 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir