Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 72 000 och uppgick vid månadens slut till
1 352 300. Nettoinflödet i januari var 12 900* MSEK, en ökning med över 100 procent jämfört med föregående månad och januari 2020.

 jan-21 dec-20Förändring
månad %
jan-20Förändring
år %
Kunder, st1 352 300 1 280 30061 001 70035
       
Nettoinflöde, MSEK12 900*6 4001026 240107
       
Sparkapital, MSEK594 100 570 5004422 30041
varav inlåning77 500*77 600061 60026
       
Utlåning, MSEK30 800*29 900323 60031
varav värdepapperskrediter7 440*6 97075 41038
varav Superbolånet PB9 370*9 32018 11016
varav extern bolånevolym (Bolån+)14 000*13 600310 00040
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **316 100 203 20056108 000193
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljoner kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir