Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 262 600 och uppgick vid juli månads slut till 1 543 000. Det innebär en ökning med 24 700 kunder i juli. Nettoinflödet i juli var 7 250* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 60 700* MSEK hittills under 2021.

 jul-21 jun-21Förändr
månad%
jul-20Förändring
år%
Kunder, st1 543 000 1 518 20021 140 40035
       
Nettoinflöde, MSEK7 250*5 280375 27038
       
Sparkapital, MSEK750 700 713 6005466 80061
varav inlåning81 400*82 600-177 2005
       
Utlåning, MSEK36 500*35 700225 70042
varav värdepapperskrediter9 140*8 73055 65062
varav Superbolånet PB9 820*9 76018 70013
varav extern bolånevolym (Bolån+)17 600*17 200211 40054
       
Antal courtage-
genererande notor per handelsdag, st **
198 200 194 9002156 70026
Omsättning i courtage-
genererande värdepapper per handels-
dag, MSEK***
5 090 4 72084 27019
varav utlandshandel, MSEK710 980-2851039

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir