Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Sverigefonder fortsätter locka spararna

”Efter den starka starten på börsåret har juni bjudit på en lugnare utveckling. Antal affärer minskar jämfört med maj samtidigt som storleken på nettoköpen är mer än dubbelt så stora. Fondspararna fortsätter favorisera Sverigefonder som attraherar var tredje sparkrona under juni månad”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 61 000 fondaffärer per dag i juni. Det är 41 procent färre än samma månad i fjol, visar statistik från 927 300 fondkunder hos Avanza.

Stockholmsbörsen (OMXSGI) har stigit 22 procent sedan årsskiftet och juni, som historiskt är en svagare börsmånad, har i år bjudit på en halv procents uppgång. Det förnyade intresset för investeringar på hemmaplan håller alltså i sig för fjärde månaden i rad. Följt av Globalfonder och Fastighetsfonder.

”Med rapportsäsongen runt hörnet och markant stigande nettoköp är det tydligt att fondspararna tror på fortsatt goda tider. I absoluta tal minskar dock köpen i Sverigefonder marginellt medan bredden i köpen över olika fondkategorier ökar desto mer”, säger Nicklas Andersson.

Mest köptaMest sålda
SverigefonderTeknikfonder
GlobalfonderGröna energifonder
FastighetsfonderAsienfonder
BlandfonderNordenfonder
EuropafonderRåvarufonder

Intresset för Sverigefonder följs av Globalfonder.

”Det tydliga temat att fondspararna väljer Globalfonder för bred exponering mot den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Det är främst billiga globala indexfonder som favoriseras. Vid sidan av Sverigefonder utgör globalfonder en god bas i ett långsiktigt sparande för att ta del av det värdeskapande som sker i bolag utanför Sverige”, säger Nicklas Andersson.

”Renässansen för Fastighetsfonder fortsätter efter att ha befunnit sig ute i kylan under större delen av förra året. Temperaturen i branschen har under en längre tid varit högre än temperaturen bland fondspararna. Hög förvärvsaktivitet, fortsatt ekonomisk återhämtning och långräntor som faller tillbaka gynnar segmentet. Trendskiftet blir alltmer tydligt där köpen i Fastighetsfonder stiger markant jämfört med föregående månad”, säger Nicklas Andersson.

Teknikfonder är månadens mest sålda fonder

”Teknikfonder tillhörde fjolårets vinnarfonder men i februari bjöds vi på en korrektion som accelererade rotationen mot värdebolag. Det är främst vinsthemtagningar i Teknikfonder som har finansierat den rotation vi sett under de senaste månaderna. En intressant spaning är dock att den trenden nu ser ut att tappa momentum. Säljtrycket i Teknikfonder minskade med 80 procent jämfört med maj”, säger Nicklas Andersson.

”Stigande inflation och långräntor har varit negativt för tillväxtaktier i år men nu tror en majoritet av globala fondförvaltare att den kraftigt stigande inflationen är övergående, samtidigt som långräntorna fallit tillbaka. Detta tillsammans med det faktum att amerikanska teknikindexet Nasdaq 100 har avancerat 17 procent sedan korrektionsbotten i början på mars kan mycket väl leda till förnyat intresse för Teknikfonder framåt”, avslutar Nicklas Andersson.

Fondhandel


Juni
2021
Maj
2021
Förändring månad %Juni
2020
Förändring
år %
Fondkunder927 300913 8001643 70044
Fondaffärer1 830 0003 090 200-411 997 600-8
Fondaffärer per fondkund och månad23,4-413,1-35
Fondaffärer per dag61 000103 000-4166 600-8

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren