Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv2 2021: Spararna fortsatt positiva till börsen

Privatspararna tror på fortsatt börsuppgång. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 010 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader backar något jämfört med föregående kvartal och landar på 23. Antalet personer som svarar att de sparar i tillgångsslaget aktier sjunker marginellt från en hög nivå medan vi ser oförändrade nivåer bland de som anger att de sparar i fonder och på sparkonto.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 38 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en marginell minskning jämfört med kvartalet innan, men mer än dubbelt så högt som innan pandemin bröt ut.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv2 2021Kv1 2021
Börsen kommer att stiga38%41%
Börsen kommer att sjunka15%15%
Oförändrad17%12%
Ingen uppfattning30%32%

”Majoriteten av de tillfrågade tror på fortsatt börsuppgång kommande året, men vi ser en stor procentuell ökning av de som tror på sidledes börsutveckling. En anledning till det kan bero på att Stockholmsbörsens breda index OMXSGI stigit närmare 30 procent sedan årsskiftet”, säger Nicklas Anderson, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på 23, jämfört med 26 kvartalet innan och 13 under samma kvartal föregående år.

Avanzas Sparindikator

Kv3 2019Kv4 2019Kv1 2020Kv2 2020Kv3 2020Kv4 2020Kv1 2021Kv2 2021
-22-1021321352623

”Den kraftiga börsuppgången sedan pandemins mörkaste dagar fortsätter och vi rör oss mot det bästa börsåret sedan 2009. Det här föder fortsatt optimism, även om allt fler verkar anse att det är hög tid för bolagen att växa in i sina värderingar. Att andelen som svarar att de tror på en sjunkande börs är oförändrad talar för detta. Likaså bekräftas det också av marknaden, där bolag som bjudit på starka rapporter under rapportsäsongen inte sällan mötts av ljumma reaktioner. Det saknas inte heller orosmoln när vi under kvartalet fått uppleva oro för både hög inflationstakt och delta-varianten av coronaviruset. Sammantaget är privatspararna fortsatt optimistiska, men sänker förväntningarna något efter en exceptionellt stark period”, säger Nicklas Andersson

Yngre sparare väljer i störst utsträckning hållbara fonder
Finansbranschens omställning mot ett mer hållbart samhälle via hållbara investeringar fortsätter. Vi lånar planeten av framtida generationer och en intressant detalj i sammanhanget är att det är de yngsta respondenterna, personer upp till 29 år, som i störst utsträckning anger att de sparar i fonder med hållbar inriktning. Nästan varannan person i ålderskategorin har ett fondsparande med hållbar inriktning samtidigt som de tror att hållbara fonder också ger bättre avkastning på sikt”, säger Nicklas Andersson.

Sparar du idag i någon fond med hållbar inriktning?Kv2 2021
Ja39%
Nej40%
Vet ej21%

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790 – 610 400
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren