Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kvinnor och sparande

Skillnaderna mellan hur mycket män och kvinnor sparar består. I pensionssparandet är spargapet mellan kvinnor och män större än vid vanligt månadssparande.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

Hur många kvinnor sparar?
Antalet kvinnor bland Avanzas kunder är drygt 590 000 vilket är 38 procent av samtliga kunder. Drygt två av fem nya kunder är kvinnor. Även om antalet kunder hos Avanza stigit sedan augusti har skillnaderna mellan antalet kvinnor och män bestått.

Hur sparar kvinnor?
Kvinnor hos Avanza har i dag ett genomsnittligt månadssparande på drygt 2 300 kronor, att jämföra med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 3 000 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 77 procent av vad män gör vilket ger ett spargap på 23 procent. Spargapet i oktober var lika stort som i augusti.

”Spargapet mellan kvinnor och män, som vuxit under sommaren, har etablerat sig på en hög nivå, 23 procent. Vi behöver fortsätta arbetet med att motivera och inspirera fler kvinnor att komma igång med sitt sparande”, säger Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

Hur sparar kvinnor till sin pension?
Både kvinnor och män sparar högre summor till sin pension jämfört med vanligt månadssparande. Detta kan till viss del förklaras av de tjänstepensionsinsättningar som arbetsgivaren gör och som beror på lön. Samtidigt är skillnaden i hur mycket man i genomsnitt sparar till sin pension större jämfört med vanligt månadssparande. I snitt pensionssparar kvinnor 3 300 kronor i månaden. Motsvarande siffra för män är 4 600 kronor. Spargapet i pensionssparande är alltså 28 procent vilket är fem procentenheter större än i vanligt månadssparande och betydligt större än lönegapet mellan kvinnor och män som är på cirka 10 procent.

”Det är glädjande att månadssparandet till pension är högre bland både kvinnor och män, men det är oroande att spargapet i förhållande till det vanliga sparandet är ännu större när det kommer till pensionssparande”, konstaterar Moa Langemark.

”Det lönegap som i dag finns mellan kvinnor och män skapar redan stora skillnader i livsinkomst. Även om tjänstepensionen beror på lön visar vår data att skillnaderna späs på ännu mer om även det privata pensionssparandet inkluderas. Ett sätt att utjämna skillnaderna är att den part i ett förhållande som har högst inkomst överlåter sin premiepension till den andra. I vilken utsträckning detta eventuellt sker är dock inget som går att se i vår statistik, vilken baseras på tjänstepension och privata pensionssparanden”, fortsätter Moa Langemark

Kvinnor har en högre andel fonder i sitt pensionssparande jämfört med män, 80 procent jämfört med 64 procent. 14 procent av sparandet utgörs av aktier, motsvarande siffra för män är 26 procent. Dock har kvinnor en lägre andel likvida medel på sina pensionssparanden jämfört med män: 14 procent för kvinnor, 26 procent för män.

”Att kvinnor favoriserar fonder i sitt pensionssparande är kanske inte särskilt överraskande då det ser likadant ut hur vi än skär i vår statistik när det gäller sparande och skillnaden mellan kvinnor och män. Det som snarare sticker ut är att kvinnor har betydligt lägre andel likvida medel, det vill säga pengar som inte är investerade på börsen, jämfört med män. Det ger kvinnor en högre chans till avkastning då ett sparande på börsen historiskt givit sju procent avkastning per år. Med tiden på sin sida kan därmed sparandet växa och den så kallade ränta-på-ränta-effekten ge en rejäl extra skjuts framåt”, konstaterar Moa Langemark.

Pensionsspararnas favoritfonder

KvinnorMän
Avanza 75Avanza Zero
Avanza ZeroAvanza 75
Danske Invest Global Index SASpiltan Aktiefond Investmentbolag
Swedbank Robur Access Asien ADanske Invest Global Index SA
Spiltan Aktiefond InvestmentbolagAvanza Global

Pensionsspararnas favoritaktier

KvinnorMän
Investor BSwedbank A
Volvo BVolvo B
Hennes & Mauritz BInvestor B
Latour BHennes & Mauritz B
AstraZenecaEvolution

”Att vi hittar vår entrélösning, Avanza 75, på första plats i kvinnornas tjänstepension kan tyda på att kvinnor inte varit lika aktiva som män i sina val av placeringar. Även detta är ett mönster som går igen genom hela sparmarknaden. Det är inget fel i att vara passiv på sparmarknaden. Vid ett långsiktigt sparande räcker det egentligen att sprida sina risker över flera olika marknader och se till att avgifterna på sparandet är låga – något vi ser i både kvinnornas och männens fondportföljer”, konstaterar Moa Langemark.

”När det kommer till aktier i pensionssparandet föredrar både kvinnor och män stora, svensknoterade bolag. Möjligen kan casinobolaget Evolution, som gjorde entré i OMXS30 i januari i år, ses som lite mer av en krydda i männens portfölj jämfört med kvinnornas”, avslutar Moa Langemark.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har närmare 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir

1) De kontotyper som ingår i urvalet är tjänstepensioner och privata pensionssparanden. Dock inte pensionssparanden som sker på investeringssparkonto eller aktie- och fonddepå.